Ti koze sou eboulman montay

Vues : 2 670 Selon syantifik yo osnon jewològ yo, yon deboulonnay tè oubyen glisman teren se yon deplasman, yon kase sèk oswa yon defòmasyon tè ki kapab fèt natirèlman (ewozyon, pant, tranbleman tè, nati wòch yo) osnon yon defòmasyon ki kapab fèt akoz aksyon moun (ibanizasyon, debwazman, explwatasyon min). Pou yon esplikasyon senp dapre syantifik […]

Lire ou télécharger