Ayiti : Pral gen yon gro goumen !

Blog

Mezanmi frè ak sè mwen yo li lè li tan pou nou pase men nan zye nou paske nou kite somèy pote nou ale nèt. Sa fè lontan anyen paka mache byen an Ayiti.

Problèm gaz, kidnapin, grangou, fatra, pa gen jistis, tout moun dekouraje, pèp la ozabwa, tout jèn anvi lage pye yo. Nou pa wè se yon plan move je ki aletranje ak patripòch ki Ayiti yo gen pou disparèt nou ?

Gen moun ki panse yon peyi pa konn disparèt. E byen nou tronpe. Nou pa konnen gen pèp se nan liv istwa tankou labib ki fè nou konnen yo te egziste?

Louvri zye nou paske fòm moun kap dirije nou konyeya se travay yap travay pou extèmine nou. Ke yo te jij, majistra kominal, senatè, prezidan se afè pa yo wap regle. Eske nou konnen pou premye minis Ariel Henry te pran desizyon pou monte gaz, yo te di se paske gouvènman an te fè defisi nan vann gaz. Bon mezanmi depi kilè leta te konn ap fè biznis ak pèp jis pou yo ta pale de defisi yap fè. Yon leta se tankou yo papa nan yon fanmiy. Eske yon papa ka pale de defisi lè lap gere fanmiy li?

Se pou sa map map mande tout etidyan, tout peyizan, tout atizan pou yo mete tèt yo ansanm pou nou flank moun sa yo nan plas yo paske ke nou vle ke nou pa vle pral gen yon gro goumen ki pral fèt an Ayiti nan jou kap vini la yo.

Tout kondisyon reyini pou gro goumen an fèt: gang, insekirite, grangou, dezèspwa, trayizon, fristasyon, elatriye.

Men sa nou dwe konprann konpatriyòt mwen yo, si nou kite goumen an pete san nou pa gen kontwòl li, etranje rasis tankou ameriken, kanadyen, fransè, dominiken ak tchoul yo ka viv Ayiti ap pwofite reye non Ayiti sou kat mondyal la. Paske rezon an senp. Rasis sa yo paka dijere explwa nou te fè nan tan lontan.

Se pou sa map mande nou, bat pou se nou menm pèp vanyan ki mennen gro goumen an, pou’n sa gen kontwòl li. Pou’n mennen’l nan avantaj Ayiti. Paske ke nou vle ke nou pa vle pral gen yon gro goumen nan peyi a anvan lontan.

AUTEUR

Thony Desauguste
Sitwayen angaje
22 janvye 2022
dthonyfile@yahoo.fr

AUTRICE / AUTEUR

Tagged